Paslaugų teikimo sąlygos

1 Svetainės naudojimosi sąlygos ir politikos
Svetainės naudojimosi sąlygos ir politikos

Interneto svetainės naudojimo taisyklės ir pirkimo-pardavimo sutartis

 • Bendrosios nuostatos

  1. Prieš pradėdami naudotis mūsų Interneto svetaine ir prieš užsakydami bet kokias prekes ar paslaugas per mūsų interneto svetainę, prašome gerai perskaityti šias Sąlygas ir politiką. 
  2. Sveiki, interneto svetainė www.epsychology.app (toliau –„Interneto svetainė“) lankytojai. Interneto svetainės administruoja Jonas Kazlauskas, („E·PSICHOLOGY“), Ulonų g. 3, Vilnius, Lietuva. individualios veiklos kodas 1121867, (toliau –„„E·PSYCHOLOGIJA“, o sutrumpintai – „mes“, „mus“, „mūsų“, tt). „Jūs“, „jūsų“, „jums“ ir tt, reiškia jus, ty mūsų Interneto svetainės vartotoją.
  3. Mes esame nustatę sąlygas ir politiką, pagal kurią jums suteikiama prie mūsų interneto svetainės, taip pat prie visų siūlomų produktų ar paslaugų. Šios sąlygos ir politikos apima aspektus, susijusius su:
   1. jūsų teisėmis naudotis ir jungtis prie mūsų Interneto svetainės (toliau – mūsų „Internetinės svetainės naudojimosi sąlygos ir politikos“); 
   2. tvarka ir sąlygomis, kurios laikysimės saugoti ir saugoti informaciją apie jus (toliau – mūsų „Privatumo ir slapukų politika“);
   3. jūsų įsipareigojimai dėl komentarų, turinio teikimo ar kitų pasisakymų bei nuomonių skelbimo mūsų Interneto svetainėje (toliau – mūsų „Vartotojų sukurto turinio politika“).
  4. Laikas nuo laiko galime keisti savo Sąlygas ir politiką; tokiu atveju naujausios tokios Sąlygų ir politikų versijos bus pateiktos Interneto svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržvelgti šias Sąlygas ir politikos, kad nuspręsti, ar tokie pakeitimai jus tenkina. Po to, kai jums bus pateiktas pranešimas apie mūsų Interneto svetainės pasikeitimus ir (arba), jei, susipažinę su atnaujintomis Sąlygomis ir politikomis, toliau naudojosi mūsų interneto svetaine, bus laikoma, kad Sąlygų ir politikų pasikeitimai jums yra priimtini.
  5. Šios Interneto svetainės sąlygos nustatomos pagal paskirtį, kuri yra taikoma jūsų interneto svetainei. prisijungdami prie Interneto svetainės, turite patvirtinti, kad sutinkate su Interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir politikomis. Šios Interneto svetainės naudojimo sąlygos taikomos visiems prieigos prie Interneto svetainės būdams, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) internetą, skaitmeninės televizijos paslaugas ir mobiliuosius telefonus.
  6. Jei nesutinkate su šiomis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir politikomis, negalite naudotis interneto svetaine.
 • Prieiga prie mūsų Interneto svetainės

  1. Laikas nuo atnaujiname savo interneto svetainę, taip pat bet kuriuo metu be jokio įspėjimo galime turėti jos informaciją. Pasiliekame arba teisę bet kuriuo metu panaikinti, keisti ar sustabdyti Interneto svetainę (ar bet kurią jos dalį, taip pat visus siūlomus produktus ar paslaugas) be jokio įspėjimo. Neprisiimame atsakomybės už tai, jei atitinkamu metu mūsų interneto svetainė ar bet kuri jos dalis yra dėl kokios nors priežasties neprieinama.
  2. Rašytine ir vaizdine forma pateikta informacija (ty Straipsniai, vaizdo įrašai, rekomendacijos ir kt.) (toliau – „Medžiaga“) mūsų interneto svetainėje nėra skelbiama kaip konsultacinė pagalba ir neturi būti tokia laikoma. Todėl visa leidžiama apimtimi neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad kažkas naudojasi tokia Medžiaga.
  3. Už visas priemones, reikalingas norint prisijungti prie šios interneto svetainės ir peržiūrėti atsakingi esate, taip pat turite patys pasirūpinti, kad naujausia antivirusinė programinė įranga būtų įdiegta patys, iš kurio jungiatės prie mūsų interneto svetainės.
  4. Patys privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie jungiasi prie mūsų interneto svetainės per jūsų interneto jungtis / įrenginius, būtų susipažinę su šiomis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis.
  5. Pasie sau teisę panaikinti panaikinti prie interneto svetainės ir (arba) atšaukti bet kokį užsakymą, jei mūsų netenkina jūsų kreditingumo arba sukčiavimo prevencijos patikrinimo rezultatai, arba jei pagrįstai įtariame, kad jūs ar kiti naudojasi asmenimis užsiima mūsų sukčiavimu ar pinigų plovimu.
 • Netinkamas mūsų interneto svetainės naudojimas

  1. Privatūs nenaudoti mūsų interneto svetainės netinkamu būdu:
   1. tyčia paskleidžiant virusus, Trojos arklius, kirus, logines bombas, laiko bombas, klaviatūros nurodymų registravimo programos, šnipinėjimo programos, reklamos programos ar kitą medžiagą, programą ar kodą, kuris daro (ar yra užprogramuotas daryti) neigiamą poveikį bet kurios kompiuterinės ar aparatinės programinės įrangos veikimui; ir (arba)
   2. neteisėtai prisijungiant ar mėginant neteisėtai prisijungti prie mūsų interneto svetainės serverio ar bet kokio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, kuri prijungta prie mūsų interneto svetainės; ir (arba)
   3. atakuojant mūsų Interneto svetainė per atsisakymo aptarnauti kibernetinę ataką ar paskirstytą atsisakymo aptarnauti ataką; ir (arba)
   4. naudotis Interneto svetaina tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Interneto svetainės ir (ar) Medžiagos bei paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribotų asmenų naudojimuisi Interneto svetain, Medžiaga ir (ar) paslaugomis.
  2. 3. punkto reikalavimų pažeidimas gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu pagal Baudžiamąjį kodeksą. Apie tokius pažeidimus atitinkamoms teisėtvarkos institucijoms, su bendradarbiavimu atskleidžiant jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūs iškart netenkate teisės naudotis mūsų interneto svetaine.
 • Vartotojo sukūrimas

  1. Jei ir Interneto svetainės funkcinės galimybės leidžia, galite susikurti svetainę ir tapti Interneto registruotu vartotoju (toliau – „Vartotojas“), jeigu esate 18 metų amžiaus su vyresniu (-ė). Jei esate jaunesnis nei 18 metų, gauti tėvų sutikimą susikurti svetainę ir tapti Interneto registruotu vartotoju. Prieš susikurdami Vartotojo apsilankymą, patvirtinate, kad Jūsų amžius yra 18 metų ir daugiau.
  2. Būdami Vartotoju, galite gauti prie produktų ar (arba) funkcinių galimybių (ty naršymo po svetainę, Medžiagos skaitymą ar žiūrėjimą, dalyvavimą diskusijų forume, klausimų teikimą naudojant įdiegtą modulį, registravimąsi, komentarų rašymą bei visų kitų veiksmų atlikimą ir pan) . Taip pat galite gauti reklaminę informaciją ir specialius pasiūlymus, paslaugas ar funkcijas (jei tokie yra teikiami). 
  3. Visa informacija, kurią mums pateikiate tapdami Vartotojai, bus laikomas ir saugoma jūsų sutikimu, vadovaujantis Privatumo ir slapukų naudojimo politikos sąlygomis.
  4. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, kad jie galėtų pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojęs Vartotojo Duomenų, ir visos pareigos bei atsakomybės, atsiradusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Vartotojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Vartotojui.
  5. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad mūsų interneto svetainė nekontroliuoja Vartotojų ar trečiųjų asmenų sukurto turinio, kurio Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamas Interneto svetainę, Medžiaga ir paslaugas, todėl E·PSYCHOLOGIJA neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) ) kokybė.
  6. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, jūs pažeidėte bet kurį mūsų Sąlygų ir politikų nuostatą ar Vartotojų sukurto turinio politiką, mes labai rimtai bet kada užblokuoti Vartotojo identifikacijos kodą ar slaptažodį, nesvarbu, kas jį teikia – jūs pats ar mes. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo apie jūsų vartotojo prisijungimo duomenis, rekomenduojame tuos duomenis pakeisti arba kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: [email protected]
 • Vartotojo įsigyjamos paslaugos

  1. Vartotojas sutinka, kad jeigu jis nori gauti, kad būtų galima apmokestinti Medžiagos arba paslaugas, jis turi arba turi sumokėti už tai nurodytą tvarką (įskaitant dydį, kurio metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį ir kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi). E·PSYCHOLOGIJA turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurį mokamą Medžiagas ar paslaugų dydį bei mokėjimo tvarką. 
  2. Tam, kad gautume Jūsų mokėjimus už Jūsų įsigytas paslaugas, E·PSYCHOLOGY naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Šios šalys, kurios nėra susijusios su E·PSYCHOLOGY, vadovaujasi savo taisyklėmis bei sąlygomis. Mes nėra atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimas, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl mes labai rekomenduojame ir reikalaujame, kad jūs tiksliai perskaitytų visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato trečiosios šalys, ir jomis vadovautis.
  3. Vartotojas sutinka, jog įsigyta Medžiaga ir (ar) paslaugos interneto svetainėje gali būti prieinamos ribotą laiką. Apie tokį ribojimą Vartotojas būtų supažindinamas įsigyjamos Medžiagos ir (ar) paslaugų aprašyme, užsakymo metu arba atskiru pranešimu gaunamu iš interneto svetainės. Taip pat, interneto svetainėje įsigytos Medžiagos ir (ar) paslaugos gali būti neprieinamos, jeigu Vartotojas panaikina savo prisijungimą ar E·PSYCHOLOGY apriboja Vartotojo prisijungimą.
  4. Jei Vartotojas lieka nepatenkintas suteiktomis mokama Medžiaga ir paslauga, jis per 2 (dvi) savaites nuo užsakymo ir apmokėjimo momento gali kreiptis į E·PSYCHOLOGIJA su motyvuotu prašymu grąžinti už Medžiagą ir paslaugas sumokėtus pinigus, jame nurodant konkrečius suteiktos Medžiagos ir paslaugos kokybės trūkumas, dėl Vartotojas liko nepatenkintas. E·PSYCHOLOGIJA turi atsakyti Vartotojui ne vėliau, kaip per 2 (dvi) savaites nuo motyvuoto prašymo gavimo dienos. Jeigu prašymas nėra tenkinamas, E·PSYCHOLOGIJA, atsakydama į prašymą, turi išdėstyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus.
  5. E·PSYCHOLOGY pasilieka teisę atmesti pinigus arba grąžinti tik prašymą grąžinti tam dalį, jeigu Vartotojas:
   1. Baigė/įvykdė ar kitaip pasinaudojo daugiau nei 20% konkrečiose ir įsigytos Medžiagos ir (ar) paslaugų turinio;
   2. Rezervavo vietą ir įsigijo reikia prie Medžiagos ir (ar) paslaugų, tačiau nepasinaudojo ta Medžiaga ir (ar) paslauga, kol ji aktyvi (pvz. pasibaigė Organizmas renginys/seminaras ir Vartotojas nedalyvavo) arba neatšaukė/neatsisakė Medžiagos ir (ar) paslaugų likus. mažiau nei 5-ioms dienoms iki suplanuotos Medžiagos ir (ar) paslaugos įvykimo.
  6. Vartotojas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudodamas interneto svetainę. Medžiagos ir (ar) paslaugų filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Vartotojui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
  7. E·PSYCHOLOGY turi teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Medžiagos paslaugų sąlygas, visą jų informaciją, funkcijas ir informaciją. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mūsų interneto svetainė nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui bei atsisako reikšti bet kokios pretenzijos.
  8. Jei E·PSYCHOLOGY nustato, kad Vartotojas piktnaudžiauja pinigų grąžinimo garantijomis, E·PSYCHOLOGY turi teisę sustabdyti arba nutraukti
 • Intelektinė nuosavybė 

  1. Jungtis prie šios Interneto svetainės, peržiūrėti ir atsispausdinti vieną jos kopiją, taip pat vieną kopiją Interneto svetainėje esančios Medžiagos, vaizdų ir kito turinio galite tik griežtai vadovaudamiesi šiomis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis.
  2. Naudoti, cituoti, remtis Interneto svetaine ar publikuotu turiniu, galite tik davė sutikimą. Dėl sutikimo elektroniniu paštu: [email protected]
  3. Žiūrėti, atsispausdinti, naudoti, cituoti, remtis Interneto svetaine ir Medžiaga galite tik savo asmeniniais, o ne komerciniais, tikslais ir su sąlyga, kad pripažįstate, kad nuosavybės teisės į Medžiagą priklauso „E·PSICHOLOGIJA“ ir „E·PSYCHOLOGIJA“.
  4. Pasiliekame teises į www.epsychology.app domeną ir visus susijusius domenus bei subdomenus, taip pat į „E·PSICHOLOGIJA“ ir „E·PSYCHOLOGY“ paslaugų pavadinimą, savo logotipą, ženklus, prekybinius ženklus ir (arba) prekių ženklus. Kiti Interneto svetainėje paminėti prekių, produktų ir įmonių pavadinimai gali priklausyti atitinkamiems savininkams ar licencijų turėtojams, o teisės į tokius ženklus išlieka atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams.
  5. Mes aiškiai pasiliekame visas intelektinės nuosavybės teises į interneto svetainę ir galite naudotis Interneto svetaine ir Medžiaga su tam tikrais apribojimais, pagal kuriuos draudžiama:
   1. šalinti bet kokius Medžiagoje esančius pranešimus apie autorines teises ar kitą patentuotą informaciją; ir (arba)
   2. naudoti Interneto svetainėje esančią Medžiagą tokiu būdu, dėl kurio gali būti pažeistos mūsų ar bet kokių trečiųjų šalių autorių teisės, intelektinės nuosavybės teisės ar nuosavybės teisės; ir (arba)
   3. naudoti ar skatinti kitus naudoti bet reikia automatinę sistemą ar programinę įrangą, siekiant išgauti duomenis iš šios interneto svetainės, išskyrus atvejus, kai jūs ar atitinkamai trečiosios šalies su mumis esate sudarę rašyti licenciją, pagal kurią tokia veikla yra leidžiama; ir (arba)
   4. atgaminti, keisti, rodyti, atlikti, publikuoti, platinti, skleisti, transliuoti, kadruoti (arba naudoti bet kitą naršyklę ar įrėmintą aplinką), perduoti į viešumą pašalini bet kuriai trečiai šaliai arba naudoti šią Interneto svetainę, ir (arba) Medžiagą kitaip komerciniais tikslais be išankstinio rašymo sutikimo, duoto pagal licenciją.
 • Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės 

  1. Mūsų interneto svetainė gali būti pateikiama trečiųjų šalių reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos veiklą ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos veiklą.
  2. Mūsų interneto svetainėje ir (arba) Medžiagoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo riziką. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už stebėjimą, tikslumą ar nuomones, reiškiamos tokiose svetainėse, nei už jos siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų interneto svetainė yra siejamos ar susijusios su tokiomis svetainėmis.
  3. Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, turėtų būti atitinkamai pažymima, be to, gali būti nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų informacinėje medžiagoje, nei už tokią trečiąją šalį naudoja asmens duomenis.
  4. Bet informacinėje megoje mūsų pateikta nuoroda į nuogąstaują, kad kokia mes ją palaikysime. Jei norite prisijungti prie trečios interneto svetainių, į kurią pateikiama nuoroda, galite tai daryti savo riziką.
  5. Primename, kad jei naudojate nuoroda kitame internetiniame puslapyje iš mūsų interneto svetainės, mūsų Sąlygos ir politikos (įskaitant mūsų Privatumo ir slapukų naudojimo politiką) nebetaikomos. Kitose interneto svetainėse (įskaitant tas, kuri pateikiama nuoroda) galite naršyti ir vadovautis jų sąlygomis ir politikomis. Prieš pradėdami tai daryti, susipažinkite su tokiomis sąlygomis ir politikomis.
 • Mūsų atsakomybė

  1. Visais nustatytais atvejais mes neprisiimame ir nepripažįstame jokių, terminų, sąlygų ir pareiškimų, kurie gali kitaip numatyti šios interneto svetainės atžvilgiu, ty mes nedarome jokių pareiškimų ir negarantuojame, kad interneto svetainė bus be klaidų, neturės virusų ir kitų pavojingų komponentų, ar , kad defektai bus ištaisyti. Šiuo atžvilgiu turite patys imtis atsargumo priemonių. Bet kuriuo atveju, mes nebūsime atsakingi už žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė paskirstyta atsisakymo aptarnauti ataka, virusai ar kita technologiškai sukėlė medžiaga, galinti užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavą medžiagą dėl to, kad naudojasi mūsų interneto svetaine.
  2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nepakankamą Interneto svetainės priežiūrą, veiklos nutraukimą ir (arba) pavėluotą ar neįvykusį bet kokios Medžiagos ir paslaugų pateikimą.
  3. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už toliau nurodytą nuostolį (net jei tokie nuostoliai yra numatyti): pajamos ar įplaukų netekimą, verslo praradimą, pelno netekimą, numatytų santaupų praradimą, duomenų praradimą ar vadovybės ar darbuotojų laiko iššvaistymą.
  4. Partnerių teikiamos paslaugos (pvz. psichologinės konsultacijos), galite nusipirkti ar užsakyti per mūsų interneto svetainę, parduoda ne mes, o mūsų Partneriai. Nesame atsakingi už paslaugų kokybę ir (ar) šią tinkamą suteikimą.
  5. Medžiagoje gali pasitaikyti netikslumų ir rašybos klaidų. Mes negarantuojame, kad Medžiaga ir publikuojamas turinys bus tikslus ar išsamus. 
  6. Mes neatsakome už jokius nuostolius, kilusius dėl jūsų veiksmų ar neveikimo, kurie buvo grindžiami šioje Interneto svetainėje pateiktoje Medžiagoje. 
 • Pateik su mumis
  1. Jei mūsų interneto svetainėje publikuojama Medžiaga jums kelia susirūpinimą ar abejones, jei turi klausimų dėl šios interneto svetainės naudojimo sąlygų, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu: [email protected]

Vartotojų sukurto turinio politika

Prieš pateikdami Vartotojo Sukurtą Turinį (toliau - VST) mūsų Interneto svetainei, išsamiai susipažinkite su šia Vartotojų sukurto turinio politika, nes ši politika bei mūsų Interneto svetainės naudojimo sąlygos bus taikomos jums naudojantis mūsų Interneto svetaine ir jūsų pateiktu VST. Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ir mūsų Interneto svetainei pateikdami VST patvirtinate, kad sutinkate su šia Vartotojų sukurto turinio politika, mūsų Privatumo ir slapukų politika bei mūsų Interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jeigu su šiomis sąlygomis ir politika nesutinkate, negalite naudotis mūsų Interneto svetaine ir pateikti VST. 

 • Jūsų VST

  1. Visas turinys, kuris yra jūsų (arba jūsų vardu) per jūsų vartotojo vardu (arba, jeigu taikoma, kitų socialinių tinklų) pateikiama mūsų interneto svetainei, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, biografinę informaciją ir visus kitus ir pavardes, vartotojo vardus, pseudonimus, tekstą, atvaizdus, grafiką, logotipus, ženklus, vaizdus, fotografijas, kodą ir visą kitą informaciją bei medžiagą, yra sutrumpintai.
  2. Jūs sutinkate VST pateikti Interneto svetainei vadovaujantis nurodytamis taisyklėmis (visų pirma Teisiniais standartais ir Bendrijos taisyklėmis, kaip apibrėžta žemiau). Pateikdami VST Interneto svetainei elkitės apdairiai ir vadovaukitės sveika nuovoka.
  3. Jūsų VST galime skelbti viešai savo nuožiūra ir jūsų VST papildyti arba sutrumpinti iki paskelbimo, po paskelbimo arba siuntų skelbti.
  4. A dėmesys skiriamas, kad visos VST, kurią pateiksite mūsų Interneto svetainėje, bus laikomasi nekonfidencialių ir nesaugomų nuosavybės teise.
  5. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų pateiktas VST yra jūsų kūrinys arba kad jūs iš atitinkamo kūrinio savininko įsigijimo visos reikiamos teises ir leidimus ir kad jūs turite visas atitinkamas teises į savo VST, kuri suteikia 2 punkte numatytas teises ir leidimus.
  6. Jeigu jūsų VST yra žmonių atvaizdų, nurodomi arba įvardijami asmenys, jūs patvirtinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad:
   1. visi vaizduojami arba įvardijami asmenys yra vyresni nei 18 metų ir aiškiai sutiko, kad būtų įtraukta į VST ir kad jūs šį VST pateiktumėte mūsų interneto svetainei, ir
   2. kai vaizduojami arba įvardijami asmenys yra jaunesni nei 18 metų, jūs:
   3. esate tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vieno iš tėvų teisės arbatas globėjas, arba
   4. gavote tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vieno iš tėvų teisės arba globėjo aiškų sutikimą, kad jie būtų įtraukti į VST ir kad šį VST pateiktą mūsų interneto svetainei.
  7. Jūs besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisakote ir sutinkate savo VST atžvilgiu nereikalauti (ir neįgyti trečiojo asmens, jeigu taikoma) jokių neturtinių teisių bei kitų panašių teisių, taip pat jokių viešumo ir privatumo teisių bet kurioje pasaulio šalyje visa apimtimi, kuri yra leidžiama pagal įstatymą.
  8. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų VST (įskaitant mums jį naudojant, skelbiant ir (arba) eksploatuojant):
   1. nepažeidžia kito asmens ar subjekto autoriaus duomenų bazių teisių, prekių ženklų, privatumo, viešumo teisių ar kitų intelektinės nuosavybės ar kitų teisių; ir (arba)
   2. nėra medžiagos, kuria būtų šmeižiamas bet kuris asmuo; ir (arba)
   3. nėra klaidinančių ar apgaulingų pareiškimų, praleidimų ar iškraipymų, su jūsų tapatybe (pavyzdžiui, apsimetant kitu asmeniu) arba sąsajomis su kitu asmeniu ar subjektu; ir (arba)
   4. nepažeidžiamos juridinės ar fiduciarinės pareigos trečiajam asmeniui, kaip antai sutartinės ar konfidencialumo pareigos; ir (arba)
   5. nepritaria, neskatina ir nepadeda vykdyti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos arba amžiaus; ir (arba)
   6. nėra kenkėjiško kodo, kaip antai virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitokių galimai žalingų programų, kodų ar medžiagų; ir (arba)
   7. nepažeidžia kitų taikomų įstatymų, teisės aktų, potvarkių, taisyklių ir nuostatų (toliau kartu arba atskirai – Teisiniai standartai).
  9. Jei VST yra medžiagos, kuri jums nepriklauso arba nėra licencijuota ir (arba) kuriai taikomos trečiųjų asmenų teisės, prieš pateikdami savo VST turite gauti visus leidimus, sutiktus ir (arba) licencijas, kurių reikia, kad jūs galėtumėte naudoti ir eksploatuoti jūsų VST be daug išlaidų.
  10. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų VST:
   1. yra tikslus, kai jame pateikiami faktai; ir (arba)
   2. juo tvirtai tikima, kai reiškiama nuomonė.
  11. Be to, jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų VST (įskaitant mums jį naudojant, skelbiant ir (arba) eksploatuojant) nėra jokios medžiagos, kuri:
   1. yra nepadori, kupina neapykantos, kurstanti, įžeidžianti arba kaip nors kitaip visuotinai priimtų sąžiningumo ir padorumo normų Lietuvoje; ir (arba)
   2. pagrįstai gali priekabiauti, prislėgti, trikdyti arba kelti nerimą pagalvoti (įskaitant, pavyzdžiui, provokavimą arba terorizavimą internete); ir (arba)
   3. yra grąsinanti, užgauli arba pažeidžia kito asmens privatumą, kelia susierzinimą, nepatogumą arba nerimą; ir (arba) 
   4. yra seksualinio pobūdžio; ir (arba)
   5. pritaria, skatina, padeda vykdyti arba vaizduoja smurtą; ir (arba)
   6. pritaria, skatina arba padeda vykdyti bet nelegalią veiklą arba neteisėtą veikimą ar neveikimą; ir (arba)
   7. gali būti palaikyta nerašyta arba neleistina reklama, reklaminė medžiaga ar brukalu (įskaitant, bet neapsiribojant, grandininius laiškus, piramidžių schemas ar kitas komercines arba kitokio siūlymo ar reklamos formas); ir (arba)
   8. sudaro įspūdį, kad ji kyla iš „E·PSYCHOLOGIJA“, yra mūsų patvirtinta su mumis susijusi, jeigu taip iš tikrųjų nėra.
  12. Mes savo nuostatas nustatykite, kad jūs teikite VST mūsų interneto svetainei ar n nuolatinio interneto svetainės, teikiamos Medžiagomis ir paslaugomis, nesilaikant šios Vartotojų sukurto turinio politikos ir Intereto svetainės naudojimo taisyklių. Jei nesilaikėte, mes pasiliekame savo nuožiūra laikinai neleisti jums naudotis Interneto svetaine be įspėjimo ir (arba) redaguoti ar laikinai pašalinti jūsų VST (visą arba jo dalį) iš mūsų interneto svetainės.
   1. Jei jūs nesilaikote jūsų VST neatitiks Vartotojų sukurto turinio politikos ir mes dėl to patirsime nuostolių arba žalos, jūs galite prisiimti atsakomybę ir todėl su kompensuojamomis mums nuostolius arba žalą. Tai reiškia, kad būsite atsakingi už bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos patirsime dėl to, kad jūs nesilaikėte šios VST politikos, įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų Teisinius standartus ir (arba) Bendruomenės taisykles.
   2. Be to, pasiliekame teisę:
    1. VST, kuris mums kelia nerimą, perduoda atitinkamą institucijoms; ir
    2. atskleisti jūsų tapatybę bet kuriam trečiajam asmeniui (arba jų profesionaliam patarėjui), kuris tvirtina, kad kuris nors jūsų VST pažeidžia jo intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.

IKI

-60%

Riboto laiko pasiūlymas

IKI

-60%

Riboto laiko pasiūlymas

epsichologijos vartotojo funkcijų iliustracija 2

Užsiregistruok ir
pradėk tobulėti!

Žemiau užpildykite keletą detalių, kad pradėtumėte kelionę emocinės sveikatos link.

epsichologijos prisijungimo iliustracija

Sveiki

Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Neturite paskyros? Registruokitės čia.