Terms of Service

1 Svetainės naudojimosi sąlygos ir politikos
Svetainės naudojimosi sąlygos ir politikos

Interneto svetainės naudojimo taisyklės ir pirkimo-pardavimo sutartis

 • Bendrosios nuostatos

  1. Prieš pradėdami naudotis mūsų Interneto svetaine ir prieš užsakydami bet kokias prekes ar paslaugas per mūsų Interneto svetainę, prašome atidžiai perskaityti šias Sąlygas ir politikas. 
  2. Sveiki, interneto svetainės www.epsychology.app (toliau –„Interneto svetainė“) lankytojai. Interneto svetainę administruoja Jonas Kazlauskas, („E·PSYCHOLOGY“), Ulonu g. 3, Vilnius, Lietuva. individualios veiklos kodas 1121867, (toliau –„„E·PSYCHOLOGY“, o sutrumpintai – „mes“, „mus“, „mūsų“, t. t.). „Jūs“, „jūsų“, „jums“ ir t. t., reiškia jus, t. y. mūsų Interneto svetainės vartotoją.
  3. Mes esame nustatę sąlygas ir politikas, pagal kurias suteikiame jums prieigą prie mūsų Interneto svetainės, taip pat prie visų siūlomų produktų ar paslaugų. Šios sąlygos ir politikos apima aspektus, susijusius su:
   1. jūsų teisėmis naudotis ir jungtis prie mūsų Interneto svetainės (toliau – mūsų „Internetinės svetainės naudojimosi sąlygos ir politikos“); 
   2. tvarka ir sąlygomis, kurios laikysimės naudodami ir saugodami informaciją apie jus (toliau – mūsų „Privatumo ir slapukų politika“);
   3. jūsų įsipareigojimais dėl komentarų, turinio teikimo ar kitų pasisakymų bei nuomonių skelbimo mūsų Interneto svetainėje (toliau – mūsų „Vartotojų sukurto turinio politika“).
  4. Laikas nuo laiko galime keisti savo Sąlygas ir politikas; tokiu atveju, naujausios tokių Sąlygų ir politikų versijos bus pateiktos Interneto svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržvelgti šias Sąlygas ir politikas, kad galėtumėte nuspręsti, ar tokie pakeitimai jus tenkina. Po to, kai jums bus pateiktas pranešimas apie mūsų Interneto svetainės pasikeitimus ir (arba), jei, susipažinę su atnaujintomis Sąlygomis ir politikomis, toliau naudositės mūsų Interneto svetaine, bus laikoma, kad Sąlygų ir politikų pasikeitimai jums yra priimtini.
  5. Šios Interneto svetainės naudojimo sąlygos nustato tvarką, kurios turite laikytis naudodamiesi Interneto svetaine. Prieš prisijungdami prie Interneto svetainės, turite patvirtinti, kad sutinkate su Interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir politikomis. Šios Interneto svetainės naudojimo sąlygos taikomos visiems prieigos prie Interneto svetainės būdams, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) internetą, skaitmeninės televizijos paslaugas ir mobiliuosius telefonus.
  6. Jei nesutinkate su šiomis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir politikomis, negalite naudotis Interneto svetaine.
 • Prieiga prie mūsų Interneto svetainės

  1. Laikas nuo laiko atnaujiname savo Interneto svetainę, taip pat bet kuriuo metu be jokio įspėjimo galime keisti jos turinį. Pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu panaikinti, keisti ar sustabdyti Interneto svetainę (ar bet kurią jos dalį, taip pat visus joje siūlomus produktus ar paslaugas) be jokio įspėjimo. Neprisiimame atsakomybės už tai, jei atitinkamu metu mūsų Interneto svetainė ar bet kuri jos dalis yra dėl kokios nors priežasties neprieinama.
  2. Rašytine ir vaizdine forma pateikta informacija (t.y. Straipsniai, vaizdo įrašai, rekomendacijos ir kt.) (toliau – „Medžiaga”) mūsų Interneto svetainėje nėra skelbiama kaip konsultacinė pagalba ir neturi būti tokia laikoma. Todėl visa įstatymų leidžiama apimtimi neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad kažkas pasinaudojo tokia Medžiaga.
  3. Už visas priemones, reikalingas norint prisijungti prie šios Interneto svetainės ir ją peržiūrėti atsakingi esate patys, taip pat turite patys pasirūpinti, kad naujausia antivirusinė programinė įranga būtų įdiegta įrenginyje, iš kurio jungiatės prie mūsų Interneto svetainės.
  4. Patys privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie jungiasi prie mūsų Interneto svetainės per jūsų interneto jungtis / įrenginius, būtų susipažinę su šiomis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis.
  5. Pasiliekame sau teisę panaikinti prieigą prie mūsų Interneto svetainės ir (arba) atšaukti bet kokį užsakymą, jei mūsų netenkina jūsų kreditingumo arba sukčiavimo prevencijos patikrinimo rezultatai, arba jei pagrįstai įtariame, kad jūs ar kiti jūsų paskyrą naudojantys asmenys užsiima sukčiavimu ar pinigų plovimu.
 • Netinkamas mūsų Interneto svetainės naudojimas

  1. Privalote nenaudoti mūsų Interneto svetainės netinkamu būdu:
   1. tyčia paskleidžiant virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas, laiko bombas, klaviatūros paspaudimų registravimo programas, šnipinėjimo programas, reklamos programas ar kitą medžiagą, programą ar kodą, kuris daro (ar yra užprogramuotas daryti) neigiamą įtaką bet kurios kompiuterinės ar aparatinės programinės įrangos veikimui; ir (arba)
   2. neteisėtai prisijungiant ar mėginant neteisėtai prisijungti prie mūsų Interneto svetainės serverio ar bet kokio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, kuri prijungta prie mūsų Interneto svetainės; ir (arba)
   3. atakuojant mūsų Interneto svetainę per atsisakymo aptarnauti kibernetinę ataką ar paskirstytą atsisakymo aptarnauti ataką; ir (arba)
   4. naudotis Interneto svetaina tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Interneto svetainės ir (ar) Medžiagos bei paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Interneto svetain, Medžiaga ir (ar) paslaugomis.
  2. 3. punkto reikalavimų pažeidimas gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu pagal Baudžiamąjį kodeksą. Apie tokius pažeidimus pranešime atitinkamoms teisėtvarkos institucijoms, su kuriomis bendradarbiausime atskleidžiant joms jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju, jūs iškart netenkate teisės naudotis mūsų Interneto svetaine.
 • Vartotojo paskyros sukūrimas

  1. Jei ir kai Interneto svetainės funkcinės galimybės tai leidžia, galite susikurti paskyrą ir tapti Interneto svetainės registruotu vartotoju (toliau – „Vartotojas“), jeigu esate 18 metų amžiaus ar vyresnis (-ė). Jeigu esate jaunesnis nei 18 metų, turėtumėte gauti tėvų sutikimą susikurti paskyrą ir tapti Interneto svetainės registruotu vartotoju. Prieš susikurdami Vartotojo paskyrą, patvirtinate, kad Jūsų amžius yra 18 metų ir daugiau.
  2. Būdami Vartotoju, galite gauti prieigą prie produktų ar paslaugų ir (arba) funkcinių galimybių (t.y. naršymą po svetainę, Medžiagos skaitymą ar žiūrėjimą, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis įdiegtu moduliu, registravimąsi, komentarų rašymą bei visų kitų veiksmų atlikimą ir pan). Taip pat, galite gauti reklaminę informaciją ir specialius pasiūlymus, paslaugas ar funkcijas (jei tokie yra teikiami). 
  3. Visa informacija, kurią mums pateikiate tapdami Vartotojais, bus laikoma ir saugoma jūsų sutikimu, vadovaujantis Privatumo ir slapukų naudojimo politikos sąlygomis.
  4. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis siekdami naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Vartotojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Vartotojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Vartotojui.
  5. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad mūsų interneto svetainė nekontroliuoja kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų sukurto turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Interneto svetaine, Medžiaga ir paslaugomis, todėl E·PSYCHOLOGY  neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
  6. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, jūs pažeidėte bet kurią mūsų Sąlygų ir politikų nuostatą ar Vartotojų sukurto turinio politiką, mes turime teisę bet kada užblokuoti Vartotojo identifikacijos kodą ar slaptažodį, nesvarbu kas jį suteikė – jūs pats ar mes. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų Vartotojo prisijungimo duomenis, rekomenduojame tuos duomenis pakeisti arba kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: [email protected]
 • Vartotojo įsigyjamos paslaugos

  1. Vartotojas sutinka, kad jeigu jis nori gauti prieigą prie apmokestintos Medžiagos arba paslaugos, jis turi arba turės sumokėti už tai nurodyta tvarka (į mokesčio dydį įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi). E·PSYCHOLOGY turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Medžiagas ar paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. 
  2. Tam, kad gautume Jūsų mokėjimus už Jūsų įsigytas paslaugas, E·PSYCHOLOGY naudojasi trečių šalių paslaugomis. Šios šalys, kurios nėra susijusios su E·PSYCHOLOGY, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Mes jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl mes labai rekomenduojame ir reikalaujame, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato trečiosios šalys, ir jomis vadovautis.
  3. Vartotojas sutinka, jog įsigyta Medžiaga ir (ar) paslaugos interneto svetainėje gali būti prieinamos ribotą laiką. Apie tokį ribojimą Vartotojas būtų supažindinamas įsigyjamos Medžiagos ir (ar) paslaugos aprašyme, užsakymo metu arba atskiru pranešimu gaunamu iš interneto svetainės. Taip pat, interneto svetainėje įsigytos Medžiagos ir (ar) paslaugos gali būti neprieinamos, jeigu Vartotojas panaikina savo paskyrą ar E·PSYCHOLOGY apriboja Vartotojo prisijungimą.
  4. Jei Vartotojas lieka nepatenkintas suteiktomis mokama Medžiaga ir paslaugomis, jis per 2 (dvi) savaites nuo užsakymo ir apmokėjimo momento gali kreiptis į E·PSYCHOLOGY su motyvuotu prašymu grąžinti už Medžiagą ir paslaugas sumokėtus pinigus, jame nurodant konkrečius suteiktos Medžiagos ir paslaugomos kokybės trūkumus, dėl kurių Vartotojas liko nepatenkintas. E·PSYCHOLOGY turi atsakyti Vartotojui ne vėliau, kaip per 2 (dvi) savaites nuo motyvuoto prašymo gavimo dienos. Jeigu prašymas nėra tenkinamas, E·PSYCHOLOGY, atsakydama į prašymą, turi išdėstyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus.
  5. E·PSYCHOLOGY pasilieka teisę atmesti prašymą grąžinti pinigus arba grąžinti tik tam tikrą dalį, jeigu Vartotojas:
   1. Baigė/įvykdė ar kitaip pasinaudojo daugiau nei 20% konkrečios ir įsigytos Medžiagos ir (ar) paslaugos turinio;
   2. Rezervavo vietą ir įsigijo prieigą prie Medžiagos ir (ar) paslaugos, tačiau nepasinaudojo ta Medžiaga ir (ar) paslauga, kol ji buvo aktyvi (pvz. pasibaigė organizuojamas renginys/seminaras ir Vartotojas nedalyvavo) arba neatšaukė/neatsisakė Medžiagos ir (ar) paslaugos likus mažiau nei 5-ioms dienoms iki suplanuotos Medžiagos ir (ar) paslaugos įvykimo.
  6. Vartotojas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis interneto svetaine. Medžiagos ir (ar) paslaugų filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Vartotojui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
  7. E·PSYCHOLOGY turi teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Medžiagos arba paslaugos sąlygas, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas ir informaciją. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mūsų interneto svetainė nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas.
  8. Jei E·PSYCHOLOGY nustato, kad Vartotojas piktnaudžiauja pinigų grąžinimo garantijomis, E·PSYCHOLOGY pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti Vartotojo paskyrą ir (arba) apriboti esamą ar būsimą internetinės svetainės naudojimą..
 • Intelektinė nuosavybė 

  1. Jungtis prie šios Interneto svetainės, peržiūrėti ir atsispausdinti vieną jos kopiją, taip pat vieną kopiją Interneto svetainėje esančios Medžiagos, vaizdų ir kito turinio galite tik griežtai vadovaudamiesi šiomis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis.
  2. Naudoti, cituoti, remtis Interneto svetaine ar publikuotu turiniu, galite tik gave sutikimą. Dėl sutikimo kreipkitės elektroniniu paštu: [email protected]
  3. Peržiūrėti, atsispausdinti, naudoti, cituoti, remtis Interneto svetaine ir Medžiaga galite tik savo asmeniniais, o ne komerciniais, tikslais ir su sąlyga, kad pripažįstate, jog nuosavybės teisės į tokią Medžiagą priklauso „E·PSICHOLOGIJA “ ir  „E·PSYCHOLOGY“.
  4. Pasiliekame teises į www.epsychology.app domeną ir visus susijusius domenus bei subdomenus, taip pat į „E·PSICHOLOGIJA “ ir  „E·PSYCHOLOGY“ pavadinimą, savo logotipą, paslaugų ženklus, prekybinius pavadinimus ir (arba) prekių ženklus. Kiti Interneto svetainėje paminėti prekių ženklai, produktai ir įmonių pavadinimai gali priklausyti atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams, o teisės į tokius ženklus yra paliekamos atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams.
  5. Mes aiškiai pasiliekame sau visas intelektinės nuosavybės teises į Interneto svetainę ir jūs galite naudotis Interneto svetaine ir Medžiaga su tam tikrais apribojimais, pagal kuriuos jums draudžiama:
   1. šalinti bet kokius Medžiagoje esančius pranešimus apie autorines teises ar kitą patentuotą informaciją; ir (arba)
   2. naudoti Interneto svetainėje esančią Medžiagą tokiu būdu, dėl kurio gali būti pažeistos mūsų ar bet kokių trečiųjų šalių autorių teisės, intelektinės nuosavybės teisės ar nuosavybės teisės; ir (arba)
   3. naudoti ar skatinti kitus naudoti bet kokią automatinę sistemą ar programinę įrangą, siekiant išgauti turinį ar duomenis iš šios Interneto svetainės, išskyrus atvejus, kai jūs ar atitinkama trečioji šalis tiesiogiai su mumis esate sudarę rašytinę licencijos sutartį, pagal kurią tokia veikla yra leidžiama; ir (arba)
   4. atgaminti, keisti, rodyti, atlikti, publikuoti, platinti, skleisti, transliuoti, kadruoti (arba naudoti bet kokią kitą naršyklę ar įrėmintą aplinką), perduoti į viešumą ar išsiųsti bet kuriai trečiai šaliai arba naudoti šią Interneto svetainę, ir (arba) Medžiagą kitais komerciniais tikslais be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo, duoto pagal licencinę sutartį.
 • Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės 

  1. Mūsų Interneto svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.
  2. Mūsų Interneto svetainėje ir (arba) Medžiagoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų Interneto svetainė yra siejamos ar susijusios su tokiomis svetainėmis.
  3. Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, turėtų būti atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
  4. Bet kokia informacinėje medžiagoje mūsų pateikta nuoroda į svetainę nereiškia, kad mes ją palaikome. Jei norite prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, galite tai daryti savo pačių rizika.
  5. Primename, kad jei pasinaudojate nuoroda apsilankyti kitame internetiniame puslapyje iš mūsų Interneto svetainės, mūsų Sąlygos ir politikos (įskaitant mūsų Privatumo ir slapukų naudojimo politiką) nebetaikomos. Kitose interneto svetainėse (įskaitant tas, į kurias pateikiama nuoroda) galite naršyti ir bendrauti vadovaudamiesi jų sąlygomis ir politikomis. Prieš pradėdami tai daryti, susipažinkite su tokiomis sąlygomis ir politikomis.
 • Mūsų atsakomybė

  1. Visais įstatymų nustatytais atvejais mes neprisiimame ir nepripažįstame jokių garantijų, terminų, sąlygų ir pareiškimų, kuriuos gali kitaip numatyti įstatymai šios Interneto svetainės atžvilgiu, t. y. mes nedarome jokių pareiškimų ir negarantuojame, kad Interneto svetainė bus be klaidų, neturės virusų ar kitų kenksmingų komponentų, ar, kad defektai bus ištaisyti. Šiuo atžvilgiu turite patys imtis atsargumo priemonių. Bet kuriuo atveju, mes nebūsime atsakingi už žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė paskirstyta atsisakymo aptarnauti ataka, virusai ar kita technologiškai kenksminga medžiaga, galinti užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavą medžiagą dėl to, kad naudojatės mūsų Interneto svetaine.
  2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nepakankamą Interneto svetainės priežiūrą, veiklos nutraukimą ir (arba) pavėluotą ar neįvykusį bet kokios Medžiagos ir paslaugų pateikimą.
  3. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už toliau nurodytus nuostolius (net jei tokie nuostoliai yra iš anksto numatyti): pajamų ar įplaukų netekimą, verslo praradimą, pelno netekimą, numatytų santaupų praradimą, duomenų praradimą ar vadovybės ar darbuotojų laiko iššvaistymą.
  4. Partnerių teikiamos paslaugos (pvz. psichologinės konsultacijos), kurias galite pirkti ar užsakyti per mūsų interneto svetainę, parduoda ne mes, o mūsų Partneriai. Nesame atsakingi už šių paslaugų kokybę ir (ar) tinkamą suteikimą.
  5. Medžiagoje gali pasitaikyti netikslumų ir rašybos klaidų. Mes negarantuojame, kad Medžiaga ir publikuojamas turinys bus tikslus ar išsamus. 
  6. Mes neatsakome už jokius nuostolius, kilusius dėl jūsų veiksmų ar neveikimo, kurie buvo grindžiami šioje Interneto svetainėje pateiktoje Medžiagoje. 
 • Susisiekite su mumis
  1. Jei mūsų Interneto svetainėje publikuojama Medžiaga jums kelia susirūpinimą ar abejones arba, jei turi klausimų dėl šios Interneto svetainės naudojimo sąlygų, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu: [email protected]

Vartotojų sukurto turinio politika

Prieš pateikdami Vartotojo Sukurtą Turinį (toliau - VST) mūsų Interneto svetainei, išsamiai susipažinkite su šia Vartotojų sukurto turinio politika, nes ši politika bei mūsų Interneto svetainės naudojimo sąlygos bus taikomos jums naudojantis mūsų Interneto svetaine ir jūsų pateiktu VST. Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ir mūsų Interneto svetainei pateikdami VST patvirtinate, kad sutinkate su šia Vartotojų sukurto turinio politika, mūsų Privatumo ir slapukų politika bei mūsų Interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jeigu su šiomis sąlygomis ir politika nesutinkate, negalite naudotis mūsų Interneto svetaine ir pateikti VST. 

 • Jūsų VST

  1. Visas turinys, kuris yra jūsų (arba jūsų vardu) per jūsų Vartotojo paskyrą (arba, jeigu taikoma, kitą socialinių tinklų paskyrą) pateikiamas mūsų Interneto svetainei, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, biografinę informaciją ir visus kitus vardus ir pavardes, vartotojo vardus, pseudonimus, tekstą, atvaizdus, grafiką, logotipus, ženklus, vaizdus, fotografijas, kodą ir visą kitą informaciją bei medžiagą, yra sutrumpintai vadinamas jūsų VST.
  2. Jūs sutinkate VST pateikti Interneto svetainei vadovaujantis žemiau nurodytomis taisyklėmis (visų pirma Teisiniais standartais ir Bendrijos taisyklėmis, kaip apibrėžta žemiau). Pateikdami VST Interneto svetainei elkitės apdairiai ir vadovaukitės sveika nuovoka.
  3. Jūsų VST galime skelbti viešai savo nuožiūra ir turime teisę jūsų VST papildyti arba sutrumpinti iki paskelbimo, po paskelbimo arba atsisakyti jį skelbti.
  4. Atkreipkite dėmesį, kad visas VST, kurį pateiksite mūsų Interneto svetainėje, bus laikomas nekonfidencialiu ir nesaugomu nuosavybės teise.
  5. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų pateikiamas VST yra jūsų kūrinys arba kad jūs iš atitinkamo kūrinio savininko įsigijote visas būtinas teises ir leidimus ir kad jūs turite visas atitinkamas teises į savo VST, kurios jums leidžia suteikti šiame 2 punkte numatytas teises ir leidimus.
  6. Jeigu jūsų VST yra žmonių atvaizdų, nurodomi arba įvardijami asmenys, jūs patvirtinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad:
   1. visi vaizduojami arba įvardijami asmenys yra vyresni nei 18 metų ir aiškiai sutiko, kad būtų įtraukti į VST ir kad jūs šį VST pateiktumėte mūsų Interneto svetainei arba, ir
   2. kai vaizduojami arba įvardijami asmenys yra jaunesni nei 18 metų, jūs:
   3. esate tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas, arba
   4. gavote tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vieno iš tėvų arba teisėto globėjo aiškų sutikimą, kad jie būtų įtraukti į VST ir kad jūs šį VST pateiktumėte mūsų Interneto svetainei.
  7. Jūs besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisakote ir sutinkate savo VST atžvilgiu nereikalauti (ir neįgyti iš trečiojo asmens, jeigu taikoma) jokių neturtinių teisių bei kitų panašių teisių, taip pat jokių viešumo ir privatumo teisių bet kurioje pasaulio šalyje visa apimtimi, kuri yra leidžiama pagal įstatymą.
  8. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų VST (įskaitant mums jį naudojant, skelbiant ir (arba) eksploatuojant):
   1. nepažeidžia jokio kito asmens ar subjekto autoriaus arba duomenų bazių teisių, prekės ženklų, privatumo, viešumo teisių ar kitų intelektinės nuosavybės ar kitokių teisių; ir (arba)
   2. nėra medžiagos, kuria būtų šmeižiamas bet kuris asmuo; ir (arba)
   3. nėra klaidinančių ar apgaulingų pareiškimų, praleidimų ar iškraipymų, susijusių su jūsų tapatybe (pavyzdžiui, apsimetant kitu asmeniu) arba sąsajomis su kitu asmeniu ar subjektu; ir (arba)
   4. nepažeidžia jokios juridinės ar fiduciarinės pareigos trečiajam asmeniui, kaip antai sutartinės pareigos ar konfidencialumo pareigos; ir (arba)
   5. nepritaria, neskatina ir nepadeda vykdyti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos arba amžiaus; ir (arba)
   6. nėra kenkėjiško kodo, kaip antai virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitokių galimai žalingų programų, kodų ar medžiagos; ir (arba)
   7. nepažeidžia jokių kitų taikomų įstatymų, teisės aktų, potvarkių, taisyklių ir nuostatų (toliau kartu arba atskirai – Teisiniai standartai).
  9. Jeigu jūsų VST yra medžiagos, kuri jums nepriklauso arba nėra licencijuota ir (arba) kuriai taikomos trečiųjų asmenų teisės, prieš pateikdami savo VST turite gauti visus leidimus, sutikimus ir (arba) licencijas, kurių reikia, kad mes galėtume naudoti ir eksploatuoti jūsų VST be papildomų išlaidų.
  10. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų VST:
   1. yra tikslus, kai jame pateikiami faktai; ir (arba)
   2. juo tvirtai tikima, kai reiškiama nuomonė.
  11. Be to, jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų VST (įskaitant mums jį naudojant, skelbiant ir (arba) eksploatuojant) nėra jokios medžiagos, kuri:
   1. yra nepadori, kupina neapykantos, kurstanti, įžeidžianti arba kaip nors kitaip neatitinka visuotinai priimtų sąžiningumo ir padorumo normų Lietuvoje; ir (arba)
   2. pagrįstai gali priekabiauti, prislėgti, trikdyti arba kelti nerimą asmeniui (įskaitant, pavyzdžiui, provokavimą arba terorizavimą internete); ir (arba)
   3. yra grąsinanti, užgauli arba pažeidžia kito asmens privatumą, kelia susierzinimą, nepatogumą arba nerimą; ir (arba) 
   4. yra seksualinio pobūdžio; ir (arba)
   5. pritaria, skatina, padeda vykdyti arba vaizduoja smurtą; ir (arba)
   6. pritaria, skatina arba padeda vykdyti bet kokią nelegalią veiklą arba neteisėtą veikimą ar neveikimą; ir (arba)
   7. gali būti palaikyta neprašyta arba neleistina reklama, reklamine medžiaga ar brukalu (įskaitant, bet neapsiribojant, grandininius laiškus, piramidžių schemas ar kitas komercinio arba kitokio siūlymo ar reklamos formas); ir (arba)
   8. sudaro įspūdį, kad ji kyla iš „E·PSYCHOLOGY“, yra mūsų patvirtinta ar su mumis susijusi, jeigu taip iš tikrųjų nėra.
  12. Mes savo nuožiūra nustatę, kad jūs teikdami VST mūsų Interneto svetainei ar naudodamiesi Interneto svetaine, teikiamomis Medžiagomis ir paslaugomis, nesilaikėte šios Vartotojų sukurto turinio politikos ir Intereto svetainės naudojimosi taisyklių. Jeigu nesilaikėte, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra laikinai neleisti jums naudotis Interneto svetaine be įspėjimo ir (arba) redaguoti ar laikinai arba visiškai pašalinti jūsų VST (visą arba jo dalį) iš mūsų Interneto svetainės.
   1. Jeigu jūs nesilaikysite arba jūsų VST neatitiks šios Vartotojų sukurto turinio politikos ir mes dėl to patirsime nuostolių arba žalos, jūs turėsite prisiimti atsakomybę ir todėl sutinkate kompensuoti mums tokius nuostolius arba žalą. Tai reiškia, kad jūs būsite atsakingi už bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos patirsime dėl to, kad jūs nesilaikėte šios VST politikos, įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų Teisinius standartus ir (arba) Bendruomenės taisykles.
   2. Be to, pasiliekame teisę:
    1. VST, kuris mums kelia nerimą, perduoti atitinkamoms institucijoms; ir
    2. atskleisti jūsų tapatybę bet kuriam trečiajam asmeniui (arba jų profesionaliam patarėjui), kuris tvirtina, kad kuris nors jūsų VST pažeidžia jo intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.

IKI

-60%

Riboto laiko pasiūlymas

IKI

-60%

Riboto laiko pasiūlymas

epsychology user features iliustration 2

Sign up and
start improving!

Fill out a few details below to begin your journey towards emotional health.

epsychology login iliustration

Welcome

Enter your email and password.

Don’t have an account? Sign up here.